Lettlest introduksjon til pedagogikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aspegren, Knut

  Danielsen, Nils

  Edgren, Gudrun

  Medicinsk pedagogik

  En handbok för lärare i läkarutbildningar. 204 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pris SEK 259

  ISBN 978-91-44-07056-8

  Medicinsk pedagogik er en svensk bok som viser frem mange temaer på få sider. Forfatterne har ønsket å lage en praktisk håndbok som tar utgangspunkt i pedagogisk forskning, og som forklarer hvordan undervisere kan oppnå gode resultater. De åtte kapitlene rekker blant annet innom forelesninger, problembasert læring (PBL), metodikk, veiledning, eksamener og evaluering. At boka er på svensk gjør tankegangen lett å tilpasse til norske forhold.

  To grunnleggende kapitler om pedagogisk teori er imponerende konsise. Kapittel 2 om «constructive alignment» fungerer for eksempel svært bra. Teorien beskriver hvordan mål, arbeidsformer og eksamensformer må samsvare. Teksten inneholder deretter gode råd om kursledelse i komplekse utdanningsløp der mange lærere er involvert.

  Forfatterne gir en fin gjennomgang av den medisinske pedagogikken som brukes i dag i medisinutdanningene i Skandinavia. Jeg synes imidlertid Internett og datamaskiner er overraskende lite diskutert. Muligheten til å kommunisere asynkront mellom mange eller å overføre store mengder lyd, videor og bilder gratis, åpner for mange uvante, men antakelig gode, pedagogiske løsninger. Vi bør neppe utdanne fremtidens studenter nøyaktig slik vi selv ble utdannet.

  En hovedårsak til at boken er god er at forfatterne tydelig har lang erfaring med arbeid på universitet og med undervisning av medisinstudenter og leger. De diskuterer problemet med pensuminflasjon, og de drøfter situasjonen der ferdigutdannede både skal være akademikere og ha hverdagslige ferdigheter. Jeg kommer til å anbefale denne boken som en lettlest introduksjon til pedagogikk for kolleger som skal i gang med å undervise.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media