Ny omfattende bok i moderne medisinsk statistikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Veierød, Marit B.

  Lydersen, Stian

  Laake, Petter

  Medical statistics in clinical and epidemiological research

  714 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 575

  ISBN 978-82-05-39959-4

  Det er et stadig økende krav til å bruke mer avanserte statistiske metoder innen klinisk og epidemiologisk forskning. Basert på en gjennomgang av artikler i New England Journal of Medicine i 2004 – 05 ble det estimert at et typisk innføringskurs i statistikk kun gjør leseren i stand til å forstå statistikken i om lag 20 % av artiklene (1).

  Denne boken er ingen innføringsbok i medisinsk statistikk, men en bok for ph.d.-studenter og forskere med god bakgrunnskunnskap i statistikk som ønsker en bred oversikt over metoder som brukes i dagens forskning. Den er matematisk orientert, men ulike statistiske metoder illustreres gjennom gode eksempler fra medisinsk forskning.

  De 20 kapitlene er skrevet av dyktige nasjonale og internasjonale eksperter. De første ni kapitlene er skrevet for å kunne leses sammenhengende, mens de resterende kan leses uavhengig av de andre.

  Redaktørene har hatt et omfattende arbeid med å koordinere nomenklatur og metodologi i de mange bidragene. Dette har de stort sett lyktes med, men med så mange ulike aktører involvert vil det bli ulike tilnærminger. Et eksempel på dette er beskrivelsene av analysestrategier for multivariabel analyse.

  Boken skiller seg fra andre tradisjonelle statistikkbøker ved at forfatterne legger vekt på mange nye metoder som er i ferd med å få en fremtredende rolle innen medisinsk forskning. Eksempler på dette er kapitler om «mixed models», repeterte målinger, genetisk statistikk og manglende data. Forfatterne dekker også mer tradisjonelle metoder som lineær og logistisk regresjon, i tillegg til overlevelsesanalyser. Personlig likte jeg kapitlet om årsakssammenhenger og bruk av grafiske plot for å beskrive disse. Slike plot er nyttige redskaper for å analysere og kommunisere komplekse sammenhenger som involverer flere variabler.

  Jeg anbefaler boken til alle som driver med klinisk eller epidemiologisk forskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media