Enighet om mellomoppgjøret

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spekter og Akademikerne helse kom fredag 12. april til enighet i innledende sentrale forhandlinger om mellomoppgjøret 2013 for helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  Legeforeningen er en del av Akademikerne helse i disse innledende sentrale forhandlingene. I protokollen har partene avtalt at forhandlingene for område 10 helseforetak og område 4 Lovisenberg skal føres parallelt. Akademikerne og Legeforeningen er opptatt av at det skal føres reelle lokale forhandlinger på det enkelte helseforetak

  Oppstart av A2-forhandlingene ble avtalt til 6. mai. Frister knyttet til B-delsforhandlinger for Legeforeningen fastsettes senere.

  Hovedoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak og på Lovisenberg Diakonale Sykehus, til sammen ca. 10 800 medlemmer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media