FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Sam Falconer

Helsevesenets fremste plikt er å hjelpe, også ved selvpåførte helseplager. Men hva hvis pasienten fortsetter å påføre seg selv fare for sykdom? Går det noen grense for når det er riktig å fortsette ressurskrevende behandling, og kan vi skille rasjonalitet fra moralisme?

Anbefalte artikler