()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter jordskjelvet i 2010 brøt det ut en større koleraepidemi på Haiti. Utbruddet førte til at over halvparten av de rapporterte koleratilfellene i verden i 2010 og 2011 var fra Haiti.

  Haiti ble rammet av et stort jordskjelv i januar 2010, og skjelvet medførte store skader på en allerede mangelfull infrastruktur. En stor del av befolkningen manglet tilgang på rent vann og gode sanitærforhold, og i oktober 2010 ble det oppdaget flere tilfeller av diarésykdommen kolera (1). Det ble igangsatt et overvåkingsprogram (National Cholera Surveillance System, NCSS) som fulgte utviklingen av utbruddet i alle Haitis ti regioner. WHOs definisjon for å diagnostisere kolera ble brukt, men modifisert til også å inkludere barn under fem år.

  Fra oppstart i oktober 2010 til oktober to år senere ble det rapportert over 600 000 tilfeller av kolera, og 7 436 dødsfall som følge av infeksjonen. 13 % av sykdomstilfellene og 8 % av dødsfallene gjaldt barn under fem år. I 2010 og 2011 utgjorde epidemien henholdsvis 57 % og 58 % av koleratilfeller rapportert til WHO, og tilsvarende 53 % og 37 % av alle kolerarelaterte dødsfall.

  I en ledsagende kommentar til artikkelen blir det påpekt at kolera fortsatt er et stort helseproblem i utviklingsland, og antallet innrapporterte tilfeller underestimerer omfanget som er anslått til 3 – 5 millioner tilfeller årlig (2). Stadig flere mennesker i utviklingsland får tilgang på rent drikkevann, men fortsatt lever over en milliard mennesker helt uten sanitæranlegg. Selv om antibiotika og vaksiner er tilgjengelig mange steder, er tilgang på rent vann og gode sanitærforhold av avgjørende betydning hvis man skal klare å utrydde kolera (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media