Et liv i kjærlighet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sørheim-Queseth, Bjørn Jarle

  Doktor Bjørgaas

  Historien om en legemisjonær. 318 s, ill. Kjeller: Hermon Forlag, 2012. Pris NOK 298

  ISBN 978-82-302-10093

  Dette er en bok for alle. Det er en fortelling om en norsk lege som ga sitt liv for de utstøtte og fattige, med et inderlig ønske om å hjelpe andre. Boken er lettlest, med et enkelt språk. Bilder og illustrasjoner viser Bjørgaas’ liv i den enkelte periode.

  Det er tre deler. Den første delen handler om Olav Bjørgaas’ liv i den fattige delen av Stavanger. Olav ble født i 1926. Etter børskrakket på Wall Street i 1929 mistet faren til Olav jobben, og familien ble regnet som fattig. Foreldrene var fast bestemt på at barna måtte få en utdanning, og Olav jobbet hardt på skolen for å glede sine foreldre. I tillegg var han aktiv i søndagsskole og gutteklubb, hvor han hadde sitt første møte med misjonærer. Dette inspirerte Olav, og han fikk en magefølelse av at det var misjonær han skulle bli. I april 1946 dro Olav til Holland for å studere medisin. Der traff han Kari, som etter hvert ble hans livsledsager. De giftet seg i 1954, og fem dager etter bryllupet steg de om bord på S/S Venos på sin første misjonsreise.

  Andre del omhandler Olav og Karis liv som misjonærer på Taiwan. Olavs største interesse var spedalske, og på sin første arbeidsplass fikk Olav utdelt gummihansker, munnbind og vernestøvler som arbeidsuniform. De arvet etter hvert en klinikk på Taiwan, med to hjelpepleiere, en forretningsfører og en visjon om et fremtidig sykehus, som viste seg å bli en realitet. I tillegg startet Olav med fjernadopsjon, for å få penger til barn med tuberkulose.

  I tredje og siste del reiser Olav ut for misjonsalliansen, som han har vært ansatt i hele tiden, for å kartlegge behov flere steder i verden. Kari var da hjemme i Norge med barna. 10. desember 2008 fikk Olav Bjørgaas Kongens fortjenstmedalje for sin innsats. Samme år utløp hans legelisens, og han valgte da å trekke seg tilbake, 82 år gammel.

  Denne boken vil jeg anbefale til alle. Den er inspirerende, og for dem som ønsker å reise ut for å jobbe som misjonær, er det en perfekt start på turen.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder jobber selv som legemisjonær i Mosambik, Afrika.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media