Mindre hjerte- og karsykdom med olivenolje og nøtter

Ole Kristian Losvik Om forfatteren
Artikkel

Forsøkspersoner med et ekstra inntak av olivenolje eller nøtter fikk redusert risiko for kardiovaskulær sykdom.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

I en spansk studie ble personer med type 2-diabetes eller minst tre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, men uten etablert kardiovaskulær sykdom, randomisert i tre grupper (1). En gruppe fikk råd om middelhavskosthold med et tillegg av olivenolje, en gruppe fikk råd om middelhavskosthold med tillegg av nøtter og kontrollgruppen fikk råd om å følge en lavfettdiett. Nesten 7 500 personer i alderen 55 – 80 år (57 % kvinner) ble inkludert. Det var ingen råd om kalorirestriksjon eller fysisk aktivitet.

I oppfølgingsperioden på median 4,8 år var det færre tilfeller av hjerteinfarkt, hjerneslag og død av kardiovaskulær hendelse i olivenoljegruppen (multivariabeljustert hasardratio 0,70; 95 % KI 0,54 – 0,92) og i nøttegruppen (0,72; 0,54 – 0,96) sammenlinet med kontrollgruppen

– Dette er den første primærforebyggende studien i en høyrisikopopulasjon som viser at ved å legge til enten olivenolje eller nøtter i et middelhavskosthold, så reduserer man risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag eller død av hjerte- og karsykdom med 30 %, sier Maja-Lisa Løchen, professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø. Hun er også overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Løchen synes funnene er spennende, selv om populasjonen ikke er helt lik den norske. – Dette er ikke prøvd ut i en populasjon med typisk norsk kosthold. Det er overraskende at man fant så stor effekt av å legge til rikelig med olivenolje eller nøtter i et land der så å si alle har et middelhavskosthold til vanlig. Kanskje ville effekten vært enda større for norske pasienter, men dette må videre forskning vise, sier hun.

Anbefalte artikler