Mindre hjerte- og karsykdom med olivenolje og nøtter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forsøkspersoner med et ekstra inntak av olivenolje eller nøtter fikk redusert risiko for kardiovaskulær sykdom.

  I en spansk studie ble personer med type 2-diabetes eller minst tre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, men uten etablert kardiovaskulær sykdom, randomisert i tre grupper (1). En gruppe fikk råd om middelhavskosthold med et tillegg av olivenolje, en gruppe fikk råd om middelhavskosthold med tillegg av nøtter og kontrollgruppen fikk råd om å følge en lavfettdiett. Nesten 7 500 personer i alderen 55 – 80 år (57 % kvinner) ble inkludert. Det var ingen råd om kalorirestriksjon eller fysisk aktivitet.

  I oppfølgingsperioden på median 4,8 år var det færre tilfeller av hjerteinfarkt, hjerneslag og død av kardiovaskulær hendelse i olivenoljegruppen (multivariabeljustert hasardratio 0,70; 95 % KI 0,54 – 0,92) og i nøttegruppen (0,72; 0,54 – 0,96) sammenlinet med kontrollgruppen

  – Dette er den første primærforebyggende studien i en høyrisikopopulasjon som viser at ved å legge til enten olivenolje eller nøtter i et middelhavskosthold, så reduserer man risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag eller død av hjerte- og karsykdom med 30 %, sier Maja-Lisa Løchen, professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø. Hun er også overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Løchen synes funnene er spennende, selv om populasjonen ikke er helt lik den norske. – Dette er ikke prøvd ut i en populasjon med typisk norsk kosthold. Det er overraskende at man fant så stor effekt av å legge til rikelig med olivenolje eller nøtter i et land der så å si alle har et middelhavskosthold til vanlig. Kanskje ville effekten vært enda større for norske pasienter, men dette må videre forskning vise, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media