Terje L. Berstad svarer:

Terje L. Berstad Om forfatteren
Artikkel

Toril F. Bergsjø i Stortingets utredningsseksjon oppgir at artikkelen er misvisende. Men i notatet konkluderer Hans Olav Melberg klart og tydelig at vi har høye helseutgifter: «Noe av grunnen til at Norge har høye utgifter er at vi har høy lønn i forhold til andre, men noe skyldes også at vi ikke er så effektive som enkelte andre land» (1). Det Bergsjø henviser til, likner mer på en metodebeskrivelse enn en konklusjon. Melbergs påstand om at det har mindre betydning om man bruker det generelle prisnivået i Norge eller Eurostats indeks for helsepriser er feil. Forskjellen mellom generelt prisnivå og prisnivå for helsetjenester i 2011 er 18,2 % hos Eurostat. Det har stor betydning. Forskjellen i 2009 betyr ca. 16 milliarder, og det dekker mange behandlinger. Melberg kan ha brukt OECDs paritet for 2008. Der er USA basislandet. Melberg har selv påvist høyt lønnsnivå innen helse i USA i sine tidligere arbeider. Pariteten er dermed ikke egnet.

Jeg antar vi er enig om at Norge, som er et rikt land, kjøper usedvanlig lite helsetjenester. Helseutgiftene er ikke større enn det, uansett om vi måler det i dollar eller som «alternativ kostnad». Vi har et høyt kostnadsnivå, men dette er båret frem av en norsk tradisjon om å fordele rikdommen. Vi har fordelt landets inntekter slik at gjennomsnittslønnen er høy sammenliknet med andre land. Antakelig har vi gjort dette i større grad enn noen annen sivilisasjon. Dette er noe vi skal være stolt av. Kravet har altså ikke vært økt produktivitet for høyere lønn.

Anbefalte artikler