Misvisende gjengivelse

Toril F. Bergsjø Om forfatteren
Artikkel

Terje L. Berstad viser i sin kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 5/2013 (1) til et notat fra Stortingets utredningsseksjon (2).

Berstad hevder at Hans Olav Melberg i dette notatet konkluderer med at Norge bruker mye på helse. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at dette er en direkte misvisende gjengivelse av innhold og konklusjoner i Melbergs notat. I notatet gjennomgår Melberg derimot ulike mål på helseutgifter. Han viser også en del fordeler og ulemper ved bruk av kjøpekraftjusterte beløp i slike sammenhenger, inkludert Eurostats helsespesifikke prisindeks. Han konkluderer bl.a. med følgende: «Dersom vi likevel skal gi ett tall for å få et kortfattet svar på om vi bruker lite eller mye sammenlignet med andre, ville det vært best å bruke en helsespesifikk prisindeks. Da kommer vi nærmest noe av det vi er interessert i: Et mål på mengden helsetjenester som tilbys befolkningen. Et viktig arbeid er derfor å forbedre den helsespesifikke prisindeksen slik at den blir mer dekkende. Inntil da er det i de fleste sammenhenger best å holde seg til vanlig praksis og bruke kjøpekraftjusterte utgifter ved internasjonal sammenligning, men supplere med lønnsjusterte utgifter i en mer detaljert sammenligning» (2).

Dette er vesentlige nyanseringer av hovedinnholdet i Perspektiv 03/12 som Berstad bruker som utgangspunkt for sin artikkel.

Anbefalte artikler