()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Endring av kurskravet i ortopedisk kirurgi

  Endring av kurskravet i ortopedisk kirurgi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i ortopedisk kirurgi endres. Endringen innebærer ingen endring i gjeldende antall kurstimer totalt. Antallet obligatoriske timer økes, men varighet/timetall av noen kurs er redusert. Kurs i Advanced Trauma Life Support (ATLS) blir obligatorisk slik det er i generell kirurgi. Behovet for denne type kunnskap understrekes av utviklingen i vaktordninger og presset på effektiv traumebehandling. Det nye kurskravet gjøres obligatorisk fra 1.1. 2017

  Kurskravet i ortopedisk kirurgi endres og får følgende ordlyd:

  Endret kursutdanning, obligatorisk fra 1.1.2017:

  270 timer, hvorav 248 timer obligatoriske kurs:

  • 1)

   Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin, ca. 12 timer

  • 2)

   Basiskurs i brudd- og skadebehandling (Vossakurset), ca. 30 timer

  • 3)

   Håndkirurgi. Revmakirurgi, ca. 24 timer

  • 4)

   Fotkirurgi. Amputasjoner og ortopediske hjelpemidler, ca. 24 timer

  • 5)

   Leddskader og artroskopisk kirurgi. Bløtdelsskader, ca. 30 timer

  • 6)

   Barneortopedi inkludert barnetraumatologi. Tumorkirurgi, ca. 24 timer

  • 7)

   Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske infeksjoner, ca. 30 timer

  • 8)

   Ryggkirurgi. Nevrotrauma, ca. 24 timer

  • 9)

   Avansert skadebehandling (Oppdal-kurset), ca. 30 timer

  • 10)

   Advanced trauma life support (ATLS), ca. 20 timer

  For å oppfylle kravet om minimum 270 timer, skal utdanningen suppleres med minimum 22 timer valgfrie, godkjente kurs.

  Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1. 2017. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i ortopedisk kirurgi på bakgrunn av gamle kurskrav, nye kurskrav eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode t.o.m. 31.12. 2016.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media