Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Georg Rajka var professor i dermatologi ved Universitet i Oslo i nesten 25 år. Han kom til Oslo i 1971 med solid klinisk og vitenskapelig erfaring fra Sverige, mest fra Karolinska i Stockholm, og hadde allerede da skapt seg et navn i internasjonal dermatologi gjennom sine studier om atopisk eksem. Norsk dermatologi trengte Georg Rajka, som ble lærer og inspirator for en hel generasjon norske hudleger. Under hans ledelse fikk Rikshospitalets hudavdeling et sårt tiltrengt oppsving. Det ble avlagt flere doktorgrader enn på lenge, og nye akademiske stillinger ble besatt av hudleger som hadde gått i lære hos ham. Rajka organiserte internasjonale kongresser med stor deltakelse og inviterte kjente forskere fra utlandet til å forelese for norske hudleger. Han var respektert og anerkjent i vide kretser og var medlem i en rekke prestisjetunge foreninger og organisasjoner. Han var æresmedlem i Norsk forening for dermatologi og venerologi. Norsk dermatologi har mye å takke Georg Rajka for.

  Georg Rajka var født og oppvokst i Ungarn og kom til Sverige som ung voksen etter oppstanden i 1956. Det er vel riktig å si at han var preget av sin sentraleuropeiske, borgerlige bakgrunn: formell, arbeidsom, streng, kanskje noe lukket, men med en lun humor. Han var alltid hjelpsom, støttende og 100 % lojal. For mange av oss var Rajka en dermatologisk farsfigur, og for mange norske leger var han en særpreget lærer. Han hadde en encyklopedisk hukommelse og kunne finne frem en vitenskapelig artikkel fra sitt papirarkiv nesten raskere enn med bruk av dagens elektroniske publiseringsdatabaser. Han var glødende opptatt av sitt fag og en personlighet man husker. Vi lyser fred over Georg Rajkas minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media