Skjelettaffeksjon ved sarkoidose

Agnete Malm Gulati, Annja T. Viset, Mari Hoff Om forfatterne
Artikkel

En kvinne i 40-årene fikk for ti år siden stilt diagnosen lungesarkoidose. Sykdommen debuterte som en variant av Löfgrens syndrom (akutt sarkoidose) med leddhevelser, erythema nodosum og forstørrede hilusglandler på røntgen thorax (1). Angiotensinkonverterende enzym var lett økt. I tillegg hadde hun anstrengelsesdyspné og patologisk spirometri.

Senere utviklet hun en rekke organmanifestasjoner, og mange differensialdiagnostiske muligheter ble diskutert. Biopsier fra magesekk og conjunctiva viste granulomatøs betennelse forenlig med sarkoidose.

Som ledd i utredning av langvarige smerter i hendene ble det tatt røntgenbilder. Bildene, tatt med skråopptak, viste kortikal utsparing i skjelettet i fjerde og femte grunnfalang (piler). Funn av slik skjelettaffeksjon støttet diagnosen sarkoidose.

Radiologisk skjelettaffeksjon forekommer hos 1 – 13 % av sarkoidosepasientene (2). De vanligste røntgenologiske skjelettforandringene ved sarkoidose er lytiske lesjoner med bølgeform og gitterverksmønster. Skjelettforandringer ved sarkoidose forekommer vanligst i hender, og patologiske frakturer kan forekomme (3).

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Anbefalte artikler