Riktig definisjon av p-verdi?

Erik Waage Nielsen Om forfatteren
Artikkel

I et leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 5/2013 kommenterer Carl Haakon Samuelsen (1) Eva Skovlunds definisjon av en p-verdi i en leder i Tidsskriftet nr. 1/2013 (2). Både Samuelsens og Skovlunds definisjon er nettopp publisert som to sider av samme sak i «Verktyg för klinisk forskning» i Läkartidningen. Om Skovlunds definisjon i praksis er riktig, er den etter mitt skjønn mye lettere å forstå. Det har en verdi i seg selv.

«P-värdet anger sannolikheten för att observera (om studien upprepades under samma förhållanden) ett samband minst så starkt som det som observerats, under förutsättning att det inte finns något samband (nollhypotesen). I praktiken anger alltså P-värdet sannolikheten för att det samband man observerat, eller ett ännu starkare samband, uppkommit av slumpen» (3).

Anbefalte artikler