Akutt nyresvikt kan forebygges

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens nyredag fant sted 14. mars og Norsk nyremedisinsk forening hadde et klart budskap til befolkningen om hva den må gjøre for å unngå akutt nyresvikt.

  Cecilia Montgomery Øien. Stillbilde fra God Morgen Norge. Foto TV2
  Cecilia Montgomery Øien. Stillbilde fra God Morgen Norge. Foto TV2

  Leder i Norsk nyremedisinsk forening overlege Cecilia Montgomery Øien ved St. Olavs hospital i Trondheim er svært tilfreds med at den publikumsrettede informasjonen som foreningen formidlet sammen med Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, skapte interesse hos pressen.

  Stille sykdom

  Stille sykdom

  – Nyresykdom er en stille sykdom og mange kan ha sykdommen uten å være klar over dette selv. Begynnende nyresykdom kan oppdages med en enkel blodprøve og en morgenurinprøve. Det er mange måter å forebygge nyresykdom på som blodtrykkskontroll, velregulert blodsukker, vektkontroll og fysisk aktivitet, sier Montgomery Øien. I Norge har 11 % av befolkningen kronisk nyresykdom. Denne pasientgruppen er mer utsatt for å få akutt nyresvikt.

  – Budskapet om at en enkel forhåndsregel for å unngå akutt nyresvikt for dem som bruker bestemte blodtrykksmedisiner og tablett mot diabetes, er å ikke ta disse medisinene hvis de får akutt sykdom med omgangssyke og brekninger, fikk vi frem, sier hun. Dette gjelder spesielt blodtrykksmedikamenter av typen ACE-hemmere og AII antagonister. Diabetestabletter som inneholder metformin skal en heller ikke ta i slike tilfeller. Det er fordi at blodtrykket kan bli så lavt at nyrene ikke får god nok blodtilførsel. Dessuten kan medikament hope seg opp i kroppen, understreker hun.

  Kan gi alvorlig nyresvikt

  Kan gi alvorlig nyresvikt

  Et annet medikament man ikke skal ta for mye av ved akutt sykdom er smertestillende av typen NSAID som kan kjøpes reseptfritt i butikk. Disse medisinene vil også redusere blodgjennomstrømningen i nyrene.

  – Dette kan i verste fall føre til en alvorlig nyresvikt som medfører behov av nyreerstattende behandling i form av dialyse. De vanligste årsakene til akutt nyresvikt er alvorlige infeksjoner med blodforgiftning, store operasjoner og uttørring i uheldig kombinasjon med nyreskadelige medisiner. Andre årsaker er immunologisk sykdom i nyrene, blokkering av urinstrømmen eller at nyrene forbigående ikke mottar nok blod.

  – En enkel regel er at dersom man er så dårlig at man ikke får i seg mat eller drikke når man har omgangssyke med oppkast og diaré, så skal man ikke ta disse medikamentene, sier Montgomery Øien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media