Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fritt Ords Pris 2013 til Per Fugelli

  Fritt Ords Pris 2013 til Per Fugelli

  Per Fugelli (f. 1943), professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, er tildelt Fritt Ords Pris for 2013. Prisutdelingen finner sted tirsdag 14. mai 2013 i Den Norske Opera & Ballett.

  Per Fugelli tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969 og tok doktorgraden i 1978.

  Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner, og sammen med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert av Nils Aas.

  Styret i Fritt Ord har gitt følgende begrunnelse for tildelingen: «Per Fugelli får Fritt Ords Pris for 2013 for å ha gitt en stemme til kreftsyke og de som står ansikt til ansikt med døden.

  Fugelli har med bakgrunn i egne erfaringer og sykdom (han fikk en kreftdiagnose i 2009) bidratt til å åpne opp diskusjonen om hva det vil si å være alvorlig syk. Med klokskap og raushet har han rettet oppmerksomheten mot vår frykt for å snakke om døden og fortrengningen av den.

  Som sosialmedisiner har Per Fugelli i en årrekke vært en uavhengig kritiker av egen profesjon. Han har vært motstander av byråkratiseringen av norske helseinstitusjoner. Fugelli har en humanistisk tilnærming til helse- og sosialpolitikk, hvor det hele mennesket settes i sentrum. Han har vist at den beste «samfunnsmedisin» er å skape og dele verdighet med sårbare grupper som etniske minoriteter, fattige og funksjonshemmede. Gjennom utallige foredrag og uredd deltakelse i en rekke store debatter har han lenge vært en markant bidragsyter i norsk offentlighet.»

  Han har dessuten utgitt en rekke bøker, den seneste i rekken er Døden skal vi danse? (2010), som ble anmeldt i Tidsskrift nr. 24/2010.

  Ny administrerende direktør i Helse Sør-Øst

  Ny administrerende direktør i Helse Sør-Øst

  Peder Kristian Olsen (f. 1950) er ansatt som ny administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

  Olsen har vært konstituert i stillingen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst siden november 2012. Han har bred ledererfaring gjennom flere år, blant annet som direktør ved tidligere Sentralsjukehuset i Hedmark og Sanderud sykehus. Peder Olsen kom til Helse Øst i 2003 og har blant annet vært styreleder i flere helseforetak i Helse Øst og Helse Sør-Øst.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1976 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 1983.

  – Det er mange viktige oppgaver fremover, men det aller viktigste for meg vil være å arbeide for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten. I de siste årene har det vært lagt mye arbeid i funksjons- og oppgavefordeling, organisering og struktur. Nå setter vi fokus på innholdet i tjenestene, sier Peder Olsen.

  Marianne Øksnes fikk presentasjonsprisen på ny

  Marianne Øksnes fikk presentasjonsprisen på ny

  Marianne Øksnes (f. 1970), overlege ved Medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, og stipendiat ved Klinisk institutt 2 (K2) ved Universitetet i Bergen, har mottatt pris for beste presentasjon på årets vintermøte i endokrinologi, noe hun også gjorde i forfjor.

  Vintermøtet for Norsk selskap for endokrinologi/Norsk endokrinologisk forening ble i år avholdt 6. – 8. mars 2013, og Øksnes presenterte foreløpige resultater fra en behandlingsstudie med hydrokortison i programmerbar pumpe til pasienter med primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom).

  Studien er et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, Karolinska Sjukhuset i Stockholm og Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ledet fra Bergen ved Øksnes og medarbeidere tilknyttet Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) og forskningsgruppen i Endokrin medisin (Husebye-gruppen) ved K2.

  Nils Normans Minnegave til Svartberg

  Nils Normans Minnegave til Svartberg

  Professor Johan Svartberg (f. 1960) ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er tildelt 100 000 kroner fra Nils Normans Minnegave til støtte for endokrinologisk forskning. Prisen ble delt ut på årsmøtet i Norsk endokrinologisk forening som ble avholdt i Trondheim i begynnelsen av mars 2013.

  Svartberg tok medisinsk embetseksamen i ved Karolinska Institutet i 1987, ble godkjent spesialist både i indremedisin og i endokrinologi i 1997 og tok doktorgraden i 2004.

  Pengene skal Svartberg bruke til å arbeide videre med å kartlegge sammenhengen mellom testosteronnivå hos menn og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, diabetes og død basert på Tromsø-undersøkelsen. Deler at dette prosjektet skal gjennomføres under forskningsopphold hos Elizabeth Barrett Connor ved University of California i San Diego i USA.

  Ny pris til Theresa Olasveengen

  Ny pris til Theresa Olasveengen

  Theresa Olasveengen (f. 1979) er hedret med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for yngre forskere, naturvitenskap for 2013. En pris som er finansiert av I.K. Lykkes fond.

  Prisen ble utdelt ved en høytidelig seremoni i Trondheim i mars 2013. Og i juryens begrunnelse het det: – Olasveengen har på bemerkelsesverdig kort tid gjennomført banebrytende studier med høy internasjonal anerkjennelse innen hjerte-lunge-redning parallelt med at hun også tar spesialistutdanning i anestesi.

  Theresa Olasveengen er lege ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssykehus.

  I egenskap av forsker er hun tilknyttet forskergruppen for prehospital akuttmedisin ledet av professor Petter Andreas Steen ved Universitetet i Oslo. Theresa Olasveengen var en svært viktig bidragsyter til at gruppen fikk vurderingen «Excellent» ved Forskningsrådets internasjonale vurdering i 2010.

  I november 2012 mottok hun «The Max Harry Weil Award» under årsmøtet til American Heart Association. Hun var da den aller første mottakeren av denne amerikanske prisen.

  Ny leder ved Institutt for klinisk medisin i Tromsø

  Ny leder ved Institutt for klinisk medisin i Tromsø

  I mars 2013 overtok overlege Eyvind Paulssen (f. 1959) som leder for Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø.

  Paulssen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1985, tok doktorgraden i 1992 og ble godkjent spesialist i både indremedisin og fordøyelsessykdommer i 2001.

  Han er overlege innen gastromedisin og har vært ansatt på Universitetet i Tromsø siden 2006. Til tross for sin lederstilling, vil han fortsette i forskergruppen Gastroenterologi og ernæring ved instituttet – og også innimellom tilse pasienter med slike problemer.

  I dag er Institutt for klinisk medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø inndelt i 17 forskningsgrupper med egne ledere, samt 23 fagenheter ved Universitetssykehuset Nord-Norge og 16 ved Nordlandssykehuset.

  Instituttets ansatte forsker innen et vidt spekter av medisin, fra ren basalforskning til ren klinisk og epidemiologisk forskning. De publiserer årlig 200 vitenskapelige publikasjoner og rundt 20 doktorgradsavhandlinger. Store forskningsprosjekter er finansiert av Helse-Nord, Norges forskningsråd og EU.

  Kreftforsker fikk 11 millioner kroner

  Kreftforsker fikk 11 millioner kroner

  Kreftforsker og lege Åslaug Helland (f. 1966) har fått 11 millioner kroner fra Kreftforeningen for å etablere landets første senter for lungekreft. Det kan vi lese på nettsidene til Oslo universitetssykehus.

  Ifølge kreftforskeren, som arbeider ved Oslo universitetssykehus, vil tildelingen bety mye for pasientene. – Nå får vi helt nye muligheter for samarbeid mellom forskjellige fagmiljøer. Pasientene vil få et bedre tilbud og nye muligheter, sier Åslaug Helland.

  Det nye senteret skal samle kompetanse fra ulike medisinske fagfelter. Det er første gang forskjellige kompetansemiljøer på lungekreft samles på denne måten i Norge.

  Bare 12–15% av dem som får lungekreft vil få et langt liv, går det frem av informasjonen fra forskergruppen til Åslaug Helland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media