Siden sist

Artikkel

Fra forrige utgave har kronikken Når blir sorg sykelig av Pål Kristensen fått mye omtale i både sosiale og tradisjonelle medier. Programmet Ekko på NRK P2 hadde dette som hovedtema i sendingen 26. april. Det er mulig å høre sendingen via NRKs nettsider: http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/mdsp25008313/26-04-2013. På Twitter sies det blant annet:

«Sorg er vondt, men naturlig. Godt med egen diagnose, men vanskelig å vite når sykmelde eller ikke… http://tidsskriftet.no/Innhold/Nyheter/2013/April/Naar-blir-sorg-sykelig …»

@KLMogstad

Nettsaken basert på kronikken er også den mest leste artikkelen fra forrige utgave (nr. 8/2013), tett fulgt av Erlend Hems lederartikkel Pasient, klient, bruker eller kunde?

Språkspaltesaken fra nr. 7/2013 om legenavn og talegjenkjenning er også svært godt besøkt på tidsskriftet.no.

I Tidsskriftets blogg pågår det en serie om e-helse. Hva skal vi med legekontoret når pasientene kan gjøre alle undersøkelsene selv? Spørsmålet reises av Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, og han har fått tilsvar fra allmennlegehold.

Anbefalte artikler