Kan psykose forebygges?

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier antyder at kognitiv atferdsterapi kan forhindre eller utsette psykose hos høyrisikopersoner.

  Perioden før manifest psykose inntrer karakteriseres ved en rekke uspesifikke psykologiske symptomer og endret atferd. For schizofreni varer denne prodromalperioden i ett til tre år. Britiske forskere har i en metaanalyse undersøkt om psykologiske, farmakologiske eller ernæringsmessige intervensjoner kan forhindre eller utsette psykose hos høyrisikopersoner (1).

  Analysen omfattet 11 studier med totalt 1246 deltakere. Forskerne fant at kognitiv atferdsterapi førte til en reduksjon i overgang til psykose etter 12 måneder (risikoratio 0,54 (95 % KI 0,34 – 0,86). Effekt av henholdsvis omega-3-fettsyrer og integrert psykoterapi hadde muligens også en effekt, men kvaliteten på studiene var dårlige.

  – Flere metaanalyser har nå vist at det er mulig å hindre overgang til psykose ved såkalt ultrahøyrisikotilstander (UHR). Resultatene er noe springende vedrørende de psykologiske intervensjonene, men individbasert stressreduksjon ser ut til å være et fellestrekk ved de virksomme tilnærmingene, sier sjeflege Jan Olav Johannessen ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus.

  – Forskningen om omega-3 er lovende, og flere steder utføres det nå randomiserte, kontrollerte studier for å se om man kan replikere den ene studien som så langt foreligger, sier Johannessen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media