Forskningsbasert om juks blant studenter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McCabe, Donald L.

  Butterfield, Kenneth D.

  Treviño, Linda K.

  Cheating in college

  Why students do it and what educators can do about it. 225 s, tab. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD 40

  ISBN 978-1-4214-0716-6

  I disse tider med stadige oppslag i mediene om juks og korrupsjon innen næringsliv, forskning, politikk og sport, forbauser det vel ingen at også elever og studenter jukser. Men omfanget kan kanskje komme som en overraskelse. Mer enn to tredeler av collegestudenter i USA svarer at de det siste året har gjort noe som passer i kategorien akademisk uhederlighet (academic dishonesty).

  Forfatterne har forsket på juks i høyere utdanning i over 20 år, og boken er basert på deres egne og andres forskningsresultater, overveiende fra USA. De belyser akademisk uhederlighet fra ulike synsvinkler, med kvantitative data i bunnen: prevalens, typer av juks, karakteristika ved studenter som jukser, institusjonelle faktorer, lærernes rolle, og til sist hva som kan gjøres for å bedre forholdene. Det er en stor fordel med en bok som tar utgangspunkt i fakta, og som tar hensyn til disse når hypoteser og meninger fremsettes.

  Forfatterne begynner med å spørre om hvorfor man skal bry seg – er det så farlig? Deres klare mening er at fenomenet må tas mye mer alvorlig enn det gjøres i dag, først og fremst fordi dagens studenter er morgendagens ledere og politikere.

  Blant forhold som i særlig grad ser ut til å påvirke studentenes atferd, er – ikke overraskende – holdninger og atferd blant medstudenter, lærere og fakultetsledelse. De påpeker at en tilbakeholden, eller kanskje heller likegyldig, holdning er utbredt. Selv om forfatterne ser behovet for tydelige sanksjoner, advarer de mot å tro at fenomenet lar seg bekjempe med en «lov- og orden»-tilnærming. Studentenes atferd vil kanskje endres, ikke fordi de er blitt mer etisk bevisste, men bare som en opportunistisk tilpasning.

  Hovedbudskapet er at det først og fremst må satses på en «…etisk samfunnsbyggende tilnærming – hvor studenter kontrollerer sine impulser og holder seg til positive standarder fordi etablering og vedlikehold av et samfunn bygget på tillit betyr mye for dem». Hvis ikke studentene opplever at deres lærere og foresatte selv lever etter høye og tillitsskapende standarder, og forventer det samme av dem, kan man ikke regne med vesentlige endringer. Siste kapittel heter da også Creating a culture of integrity: practical advice for faculty and administrators.

  Denne boken har noe viktig å si til alle som deltar direkte eller indirekte i utdanning. Det er nok av synsing, sterke meninger og enkle løsninger når det gjelder juks blant studenter og andre grupper. Forfatterne gir oss både tilgang til kjærkomne fakta om fenomenet, og en grundig analyse og syntese – basert på klare verdivalg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media