Barnenevrologi for frakkelommen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forsyth, Rob

  Newton, Richard W.

  Paediatric neurology

  2. utg. 633 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-960363-3

  Barnenevrologi utgjør en viktig del av pediatrien og griper inn i andre fag, særlig nevrologi, barnepsykiatri, biokjemi og genetikk. Denne håndboken er et kjærkomment hjelpemiddel for klinikere i en travel hverdag. Formatet passer fint i frakkelommen, og ordlisten er rikholdig, slik at det er fort gjort å slå opp på rett problemstilling.

  Stoffet er delt inn i sju kapitler: klinisk nevrologisk undersøkelse – også av nyfødte, nevroradiologi, tegn og symptomer ved vanlige problemstillinger, spesifikke tilstander og diagnoser, samarbeid med andre spesialiteter, akutte nødsituasjoner og farmakologi.

  Undertegnede har brukt boken flittig i den senere tid og føler virkelig at den har vært til nytte, særlig kapitlene om symptomer og diagnoser. Symptomkapitlet gjenspeiler de fleste problemer som er gjenstand for henvisning til barnenevrologisk poliklinikk, f.eks. atferdsforstyrrelse, hodepine, ulike former av anfall, hypotoni og muskelsvakhet, ustøhet og psykomotorisk tilbakegang. For psykomotorisk tilbakegang finnes det oversiktlige tabeller for et utvalg aktuelle sykdommer relatert til hvilke alderstrinn de debuterer. I diagnosekapitlet går forfatterne inn på hvordan de enkelte sykdommene kan diagnostiseres, og hvilke tilstander som er assosiert med spesifikke symptomer og tegn.

  Bruken av kryssreferanser er utbredt og virker svært effektiv, slik at det er enkelt å slå opp på forskjellige steder der samme tegn/symptom eller diagnose er nevnt, men fra ulike synsvinkler. Boken er også rikt illustrert med algoritmer. De fleste lærebøker i dag må leve i konkurranse med nettsteder, men jeg tror at lommeformatet, de nøye gjennomarbeidede kryssreferansene og forfatternes personlige anbefalinger gjør at boken føles relevant og fint kan konkurrere med elektroniske kilder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media