Kommunikasjonskurs gir langtidseffekter

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To dagers kommunikasjonskurs førte til varig endring i praksis og økt innsikt i egne kommunikasjonsferdigheter.

  Det er kjent at det ikke er godt samsvar mellom tillit til egne ferdigheter (mestringstillit) og faktisk kvalitet. Dette gjelder også kommunikasjonsferdigheter. På dette området foreligger det imidlertid få studier med oppfølgingstid lengre enn tre måneder.

  Vi gjennomførte i 2007 – 08 en krysset randomisert, kontrollert studie der en representativ gruppe sykehusleger gjennomgikk 20 timers kommunikasjonskurs. Deltakerne ble videofilmet i lege-pasient-møter før og etter kurset, åtte observasjoner hver. Kommunikasjonskvaliteten ble vurdert. Ved kursstart og straks etter kurset svarte legene på et skjema for beregning av mestringstillit med henblikk på kommunikasjon. Kurset førte til forbedret mestringstillit (1) og til økt kommunikasjonskvalitet (2).

  Vi ønsket å finne ut hvordan kurset og erfaringene kunne ha påvirket mestringstilliten tre år senere, og deltakerne fikk derfor svare på det samme skjemaet i 2011. Siden vi hadde observert at det ikke var noe samsvar mellom mestringstillit og kommunikasjonskvalitet før kurset, var vi også interessert i om kurset kunne ha ført til en endring på dette punktet. Vi fant at mestringstilliten ikke hadde falt signifikant i oppfølgingstiden. Derimot så vi at det i 2011 var samsvar mellom mestringstilliten og kommunikasjonskvalitet etter kurset. 59 % av deltakerne svarte at kurset hadde ført til varig endring av deres praksis (3).

  Vi mener at kurset førte til en realitetsorientering, og at de som nyttiggjorde seg kurset og gjorde positive erfaringer som følge av det, fikk økt mestringstillit.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media