E. Skovlund svarer:

Eva Skovlund Om forfatteren
Artikkel

Min erfaring er at kun et fåtall av manuskriptene som sendes til Tidsskriftet for publisering omhandler prospektive intervensjonsstudier. Mine «professorale skulderklapp» er rettet mot den store gruppen av forfattere som rapporterer fra en klinisk hverdag der forskningen oftest er av eksplorerende natur og mange prosjekter er basert på innhenting av journaldata. I et flertall av manuskriptene beskrives «tingenes tilstand», og forhåndsspesifiserte hypoteser synes ofte å mangle. Mitt poeng er at også denne typen forskning trenger en god plan.

Det er en selvfølge at kliniske utprøvninger og andre intervensjonsstudier er beskrevet i en detaljert forskningsprotokoll og følger regelverket.

Anbefalte artikler