Tidsskriftet skal frem

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Nesten 29 000 eksemplarer av Tidsskriftet skal distribueres hver 14. dag. Mange står på for å få bladet ut til rett tid til hele landet.

Vi fikk et uforutsett problem med leveringen av forrige nummer. En budbil ble innblandet i en ulykke, og leveringen av bladet til 109 medlemmer i Sogn og Fjordane ble forsinket. Men Tidsskriftet skal frem: Alle fikk bladet i hende – tre dager forsinket.

Anbefalte artikler