()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Vitenskapen er forurenset av feilsiteringer, misforståelser og akademiske vandrehistorier

  Er 72 % av norske leger deprimerte?

  Hvem skal få ny hjerteklaff?

  Hvem skal få ny hjerteklaff?

  Pasienter med injiserende rusmiddelbruk er utsatt for å få infeksiøs endokarditt. Implantasjon av kunstig hjerteventil kan hos noen være livreddende. De som fortsetter rusmisbruket etter operasjonen, har økt risiko for ny infeksjon. Er det riktig å tilby ventilkirurgi for andre gang?

  Prioritering i grenseland

  Skal rusmiddelavhengige pasienter tilbys hjerteklaffkirurgi for andre gang?

  Samme medisin, ulik informasjon

  Samme medisin, ulik informasjon

  Legemidlers pakningsvedlegg formidler viktig informasjon til pasienter. Derfor er det viktig at informasjonen er forståelig, og at den er enhetlig mellom synonympreparater. I mange tilfeller er den langt fra det.

  Pasientinformasjon i pakningsvedlegg

  Legemidlers pakningsvedlegg – ulik informasjon om like preparater

  Dødelig dop

  Dødelig dop

  Rusmidlet parametoksymetamfetamin er påvist i flere blodprøver i forbindelse med dødsfall i Norge. Stoffet har gatenavnet «death», men selges ofte som ecstasy eller amfetamin. Ruseffekten er langsomt innsettende, noe som lett kan gi overdosering. Det gjøres stadig økende beslag av dette svært toksiske stoffet.

  Forgiftning med parametoksymetamfetamin

  Nyttige fremkalte responser

  Nyttige fremkalte responser

  Fremkalt respons-undersøkelser kan brukes for å påvise ledningsforstyrrelser i sentralnervesystemet. Metodene er blant annet nyttige for å vurdere prognose ved koma og kan også brukes intraoperativt for å forebygge varig skade på nervesystemet.

  Fremkalt respons-undersøkelser i klinisk diagnostikk

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media