Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Andreas Eriksen
Arvid Heiberg
Jan Frich
John-Arne Røttingen
Øyvind Watne
Erlend Hem
Jacob Thalamus
Magnus Topper
Christian Østvold
Jan Hysing
Kristian Tobiasson
Thusego Motswakadikgwa
Brit Velund
Jarle Jortveit
Bjørnar Grenne
Michael Uchto
Thomas Dahlslett
Liv Fosse
Pål Gunnes
Jørgen Krohn
Olav Dahl
Tone Nybø
Bård Kjersem
Georg Mynarek
Trond Mogens Aaløkken
Anne Catrine T. Martinsen
Odd Terje Brustugun

Kommentar og debatt

Pernille Harg
Hilde Samdal
Ane Simensen
Steinar Madsen
Ole Kristian Losvik

Fra andre tidsskrifter

Hilde Marie Engjom

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Jannike Reymert

Originalartikkel

Mira Mykletun
Aasne Karine Aarsand
Egil Støle
Jørild Haugen Villanger
Mette Christophersen Tollånes
Carl Baravelli
Sverre Sandberg
Siri Vangen
Liv Ellingsen
Alice Beathe Andersgaard
Anne Flem Jacobsen
Bjørg Lorentzen
Lill Trine Nyfløt
Astrid Betten Rygh
Svein Magne Skulstad
Christian Tappert
Pål Øian

Oversiktsartikkel

Lene Heramb
Stein Hallan
Knut Aasarød

Medisinen i bilder

Steffen Waage
John Christian Glent

Noe å lære av

Christoph Norden
Terje Alsaker
Heiko Bratke

Kronikk

Marianne Bahus
Reidun Førde

Språkspalten

Petter Gjersvik
Erlend Hem
Geir Wenberg Jacobsen
Michael Bretthauer

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Steinar Lorentzen
Eystein Hoddevik

Legelivet

Olaf Gjerløw Aasland
Dag Andreassen
Svein Hindal
Amund Gulsvik
Alf Henrik Andreassen
Per Sigvald Bakke
Ernst Reidar Omenaas
Sjur Humerfelt

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing

Gjesteskribent

Per Haave