Solid og lett tilgjengelig om gastrointestinal patologi

Else Marit Løberg Om forfatteren
Artikkel

Shepherd, Neil A.

Warren, Bryan F.

Williams , Geraint T.

Morson and Dawson’s gastrointestinal pathology

5. utg. 873 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 170

ISBN 978-1-4051-9943-8

Siden Morson and Dawson`s gastrointestinal pathology ble utgitt for første gang i 1972, har det vært en betydelig utvikling innen gastrointestinal patologi. Etter hvert som nye undersøkelsesmetoder og behandlingsprinsipper tas i bruk, stilles det nye krav til den histopatologiske undersøkelsen av vevet. Selv om morfologi sett i HE-fargede snitt fortsatt er basis i patologisk diagnostikk, gjøres immunhistokjemiske undersøkelser og etter hvert molekylære analyser i økende grad.

Som tidligere utgaver er denne nye utgaven en solid og omfattende bok innen gastrointestinal patologi. Teksten er lett tilgjengelig, illustrasjonene er gode, og stikkordregisteret er brukervennlig. Forfattere fra ulike deler av verden skriver om sine spesialfelt, noe som gjør boken mer internasjonal enn tidligere utgaver.

De sju hoveddelene er inndelt i øsofagitt, ventrikkel, tynntarm, appendiks, tykktarm, analregion og peritoneum. Hver del starter med normal anatomi og histologi, fulgt av embryologi og utviklingsforstyrrelser. I de følgende kapitlene beskriver forfatterne morfologi, patogenese og etiologi innen de ulike tilstandene, og de inkluderer også immunhistokjemi og molekylærpatologi.

Som ung assistentlege i patologi var dette en av de første fagspesifikke bøkene jeg lærte å kjenne, og hadde ubegrenset tillit til. Etter hvert har jeg skjønt at sannheter forandrer seg over tid, og eksperter, inkludert fagbokforfattere, kan ha ulik oppfatning, f.eks. om klassifiseringer. Dette gjelder også enkelte temaer i denne nye utgaven. Dersom man slår opp på «nevroendokrin tumor» i stikkordregisteret, står det: «se endokrin tumor». Siste utgave av WHO’s classification of tumours of the digestive system (1) har kommet med en ny inndeling av nevroendokrine tumorer i gastrointestinaltraktus, og nevroendokrin tumor og nevroendokrint karsinom er innarbeidede begreper både blant klinikere og patologer. Jeg synes det hadde vært en fordel om boken hadde benyttet samme terminologi og klassifikasjon som WHO.

Samtlige utgaver har vært meget anerkjente bøker innen gastrointestinal patologi, og denne nye utgaven er ikke noe unntak. Dette er en nyttig og lett tilgjengelig lærebok for unge leger som skal lære seg patologifaget, og en god oppslagsbok for mer erfarne patologer med spesiell interesse for gastrointestinal patologi. Den bør derfor finnes på enhver patologiavdeling.

Anbefalte artikler