Eivind Ottersen Samstad Om forfatteren
Artikkel

Kolesterolkrystallers aktivering av komplementsystemet kan være viktig for danningen av aterosklerose.

Aterosklerose er en inflammatorisk prosess, og bidraget fra celler fra det medfødte immunforsvaret er viktig i danningen av aterosklerotiske plakk. Når kolesterolmengden i karveggen øker, kan dette medføre danning av krystaller via utfelling.

Det er nylig vist at kolesterolkrystaller gir en kraftig immunrespons og er en viktig bidragsyter tidlig i aterogenesen hos forsøksmus (1). Via aktivering av det intracellulære proteinkomplekset kalt inflammasomet blir interleukin-1β (IL-1β) frigjort. Dette er et potent cytokin som kan drive immunresponsen videre. Kolesterolkrystaller er også til stede i plakk hos mennesker. Selektiv hemming av IL-1β for å forhindre koronare hendelser er allerede i klinisk utprøvning.

I en studie som nylig ble publisert i Journal of Immunology, har vi sett nærmere på mekanismene som ligger bak disse effektene (2). Ved å bruke en human fullblodsmodell så vi at kolesterolkrystaller aktiverer komplementsystemet og dermed klargjør inflammasomet for aktivering. Videre så vi at komplementsystemet er viktig for fagocytosen av kolesterolkrystaller. Ved å hemme deler av komplementsystemet ble opptak av krystaller og dermed produksjonen av en rekke cytokiner redusert, inkludert IL-1β. Dette tror vi kan bli et viktig angrepspunkt for immunsuppressiv behandling i fremtiden. Arbeidet er et resultat av et bredt nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Nordlandssykehuset og Rikshospitalet.

Anbefalte artikler