Hudleger med screeningdag for hudkreft

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

For første gang er Norge og norske hudleger med i Euromelanoma og tilbyr screening av mistenkelige føflekker 14. mai 2014.

– Tidlig diagnose er viktig for malignt melanom med tanke på prognose for overlevelse, sier Ingrid Roscher. Foto NRK

– Euromelanoma er en europeisk kampanje ledet av hudleger. I tillegg til en nettside med informasjon om hudkreft tilbyr deltakende land befolkingen en undersøkelse for hudkreft direkte hos hudlege én dag i mai, forteller overlege Ingrid Roscher ved hudavdelingen på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Roscher er nasjonal koordinator for Euromelanoma Norge

De fleste europeiske land deltar i Euromelanoma og formålet er å øke kunnskapen om forebygging og tidlig diagnostisering av hudkreft.

Dramatisk økning av hudkreft

– Bakgrunnen for initiativet til en screeningdag er en dramatisk økning i forekomsten av hudkreft, sier Roscher. Hun forteller at kampanjen initialt var myntet på malignt melanom, men at den nå også setter søkelyset på hudkreft av ikke-melanomtype.

Siden 1950-tallet har det skjedd en åttedobling i antall registrerte tilfeller av malignt melanom og plateepitelkarsinom i Norge. Basalcellekarsinom, som er den vanligste krefttypen på verdensbasis, blir ikke registrert i det norske Kreftregisteret. Sverige, som også registrerer basalcellekarsinom, har registrert nærmere 40 000 nye tilfeller i 2010.

Ingrid Roscher understreker at tidlig diagnose er viktig for malignt melanom med tanke på prognose for overlevelse, og for hudkreft av ikke-melanomtype med tanke på helbredelse og godt kosmetisk resultat.

– Primær forebygging, altså å redusere risiko for utvikling av hudkreft, er mulig når en kjenner årsaken til sykdomsutvikling. Solforbrenning og overdreven soling er de viktigste årsakene til hudkreft og forstadier til hudkreft. Sekundær forebyggelse, dvs. tidlig behandling, oppnås gjennom økt bevissthet og kunnskap i befolkningen, sier hun.

Lavt kunnskapsnivå blant nordmenn

– Kunnskapsnivået om hudkreft er fortsatt lavt i den norske befolkningen. Tatt i betrakting en fortsatt stigende insidens av alle typer hudkreft og høyest mortalitet i Europa på malignt melanom, må vi gjøre noe for å snu trenden, sier Roscher.

– Dette er et flott tiltak, sier Petter Gjersvik, som er leder i Norsk forening for dermatologi og venerologi, hudlegenes fagmedisinske forening. Gjersvik håper mange vil benytte anledningen til å sjekke seg. Foreningen støtter kampanjen både faglig og økonomisk.

Hudleger over hele landet deltar

Euromelanoma består av en nettside: www.euromelanoma.org og en screeningdag. Befolkningen vil bli bedt om å undersøke seg selv og sine nærmeste etter informasjon fra nettsiden. Dersom en finner mistenkelige hudforandringer blir man oppfordret til å bestille time til undersøkelse.

Undersøkelsesdagen vil finne sted 14. mai 2014, og hudleger over hele landet deltar. Det vil være en nedre aldersgrense på 25 år, i og med at det er uvanlig med hudkreft før 25 års alder. Dersom man mistenker hudkreft og ikke får time 14. mai, bør man kontakte sin fastlege for undersøkelse.

Anbefalte artikler