Re: Overbehandling, underbehandling eller riktig behandling?

Gisle Roksund Om forfatteren
Artikkel

Jeg er overrasket over denne lederen (1). Det er solid internasjonal dokumentasjon for å hevde at overdiagnostikk og overbehandling er en av de største utfordringene moderne vestlig medisin står overfor. Jeg vil i denne omgang nøye meg med å vise til min artikkel i Dagens Medisin om dette temaet (2). Ledende internasjonale tidsskrifter, bl.a. BMJ, har viet temaet stor interesse i lang tid.

Jeg tror foreningen gjør klokt i å innse problemet og være i forkant med en diskusjon om hvilke tiltak som bør iverksettes. En lettvint politisk løsning med mindre bevilgninger til helsetjenesten generelt vil etter min oppfatning gå ut over fagligheten og det faglige arbeidet, og bør selvfølgelig søkes unngått. Men etter min oppfatning burde foreningen ta mål av seg til å lede an i diskusjonen og arbeidet, og ikke bare følge og delta i diskusjonen «på en konstruktiv måte».

Anbefalte artikler