J. Krohn og medarbeidere svarer:

Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem Om forfatterne
Artikkel

Vi takker overlege Einar Dale for relevante kommentarer til vår kasuistikk. Det finnes en rekke behandlingsmetoder for uvealt malignt melanom: både kirurgi (tumorreseksjon eller enukleasjon) og ulike former for strålebehandling. Ved episkleral brakyterapi av store svulster benyttes radioaktivt jod (I-125) som strålekilde. Ved svulster som affiserer synsnerven, har vi mulighet for å utføre brakyterapi med stråleplater hvor det er laget en utsparing for selve nerven.

Både protonterapi og stereotaktisk gammabestråling (strålekniv) er alternative strålemodaliteter for behandling av store øyemelanomer. Selv om episkleral brakyterapi er den behandlingen som er best dokumentert og mest benyttet internasjonalt, har protonterapi også en plass i behandlingen av øyesvulster (1).

Når det gjelder det planlagte protonterapisenteret på Vestlandet, arbeider vi for at dette også skal utstyres for behandling av øyesvulster. Vi håper da å kunne tilby protonstråling til utvalgte pasienter med uvealt malignt melanom og andre former for intraokulære svulster.

Anbefalte artikler