Diskriminering av leger under utdanning

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Hver tredje underordnede lege oppgir at de har følt seg diskriminert på arbeidsplassen. Den vanligste årsaken til diskriminering er kjønn.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Dette viser en svensk undersøkelse. Sveriges yngre läkares förening (SYLF) utførte i 2013 en spørreundersøkelse blant yngre leger om diskriminering på arbeidsplassen (1).

Foreningsmedlemmene ble spurt om de hadde opplevd diskriminering på grunn av kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonshemning, seksuell legning eller alder i løpet av sin legekarriere. Blant turnuslegene (AT-läkare) svarte 67 %, mens 52 % av legene i spesialisering (ST-läkare) responderte. Til sammen deltok om lag 2 500 underordnede leger.

Kjønnsdiskriminering

Den vanligste oppgitte årsaken til diskriminering var kjønn. Om lag hver fjerde kvinnelige turnuslege hadde opplevd dette. Blant kvinner i spesialisering var tallet enda høyere, nesten 40 %. Blant mennene derimot rapporterte bare 6 % at de hadde opplevd kjønnsdiskriminering. De kvinnelige legene nevnte spesielt at samarbeidet mellom dem og sykepleierne var dårligere enn mellom sykepleierne og de mannlige legene. Dette ga seg uttrykk for eksempel ved at kvinnenes ordinasjoner ikke ble fulgt eller at de ble omtalt i nedsettende vendinger. Flere kvinner oppga også diskriminering fra ledelsen under graviditet og at de fikk flere og mer nærgående spørsmål om familiesituasjon enn sine mannlige kolleger.

Alder og etnisitet

Alder og etnisitet var de to andre vanligste rapporterte grunnene til diskriminering. Omtrent 15 % av legene hadde følt seg diskriminert på grunn av alder. Unge leger fortalte at det ble forventet at de skulle jobbe mer overtid, og at de fikk tildelt mindre attraktive vaktlister enn eldre kolleger.

Færre hadde opplevd diskriminering på grunn av høy alder, men noen hadde fått spørsmål om de ikke var for gamle til å bli leger. Leger som var utdannet i et annet land enn Sverige rapporterte om mer etnisk diskriminering enn de som var utdannet i Sverige. Andelen var høyest blant leger utdannet i land utenfor EU og EØS, med 13 % av AT-läkarene og over 40 % av ST-läkarene.

Konsekvenser av diskriminering

Undersøkelsen viste at leger som følte seg diskriminert oftere vurderte å bytte yrke eller spesialitet enn dem som ikke opplevde dette. Sveriges yngre läkares förening mener derfor at diskriminering kan ha potensielt langtrekkende konsekvenser ikke bare for den enkelte lege, men også på kvaliteten av spesialisthelsetjenesten i Sverige. De oppfordrer arbeidsgivere til å ta ansvar.

Anbefalte artikler