Fornuftige regler

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peterson, Phillip K.

  Get inside your doctor's head

  Ten commonsense rules for making better decisions about medical care. 130 s. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 16

  ISBN 978-1-4214-1069-2

  Get inside your doctor’s head er forfattet av infeksjonsmedisineren Phillip K. Peterson. Boken er skrevet på amerikansk, trykket i A5-format og inneholder knappe hundre sider.

  Tittel og undertittel oppsummerer innholdet godt. Boken kan leses som forfatterens oppskrift på hvordan pasienter på mest fornuftig vis kan engasjere seg i egen helsehjelp. Teksten synliggjør kulturelle forskjeller mellom amerikansk og norsk helsevesen, deriblant tanken om at pasienter må ta ansvar for egen helse snarere enn å stole på den helsehjelp de har tilgang til.

  De ti reglene som skisseres er imidlertid allmenngyldige og illustrerer for leseren hvordan og hvorfor sunn fornuft bør gjennomsyre all medisinsk praksis. Hvert av de ti kapitlene kartlegger en av forfatterens ti regler, med respektive unntak, og er ispedd gode sitater fra medisinsk historie.

  Boken kan være en påminnelse til nyutdannede leger om at sunn fornuft er vel så viktig som medisinsk viten. Fremfor alt vil den være midt i blinken for en pasient som er interessert i egen helse og behandling. Grunnet amerikansk språk og hyppig forekomst av medisinsk nomenklatur er akademikerbakgrunn en fordel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media