Glimrende om gruppeanalytisk psykoterapi

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Lorentzen, Steinar

Group analytic psychotherapy

Working with affective, anxiety and personality disorders. 96 s, tab. Hove: Routledge, 2013. Pris GBP 23

ISBN 978-0-415-83149-9

Gruppebehandling av psykiatriske pasienter var ganske vanlig i Norge fra 1960-årene, men det var først i perioden 1984 – 1989 at en liten kollegagruppe gjennomførte en systematisk utdanning i psykoanalytisk orientert gruppeterapi ved hjelp av engelske læreterapeuter. Sammen grunnla de deretter en systematisk gruppeterapiutdanning i Norge og etablerte etter hvert Institutt for gruppeanalyse i 1992. En av pionerne i dette arbeidet var forfatteren av denne boken, og han har siden fortsatt sitt gruppeanalytiske engasjement både som terapeut og forsker.

Hovedinnholdet i denne velsignet kortfattede boken er såkalte kliniske retningslinjer for gjennomføring av langtids (to år) og korttids (seks måneder) analytisk gruppeterapi. Disse retningslinjene ble utarbeidet i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av et omfattende forskningsprosjekt, hvor resultatene av disse to formene for gruppeterapi ble sammenliknet, og hvor det blant annet ble avklart hvilke pasienter som best profitterte på hvilken form for gruppeterapi.

Hensikten med retningslinjene er å sikre at terapeuter som vil gjennomføre analytisk gruppeterapi, vet hvordan dette skal gjøres og gjør det på samme måte, slik at kravene til evidensbasert medisin oppfylles. De tre hoveddelene heter Lang tids gruppeterapi, Kort tids gruppeterapi og Forskning. I begge terapidelene gjennomgås teori, metodologi, tekniske intervensjoner og kliniske eksempler på en klar, detaljert og meningsfull måte. Alle begreper, metoder og intervensjoner er definert, operasjonalisert og relatert til kliniske eksempler som gjenspeiler forfatterens omfattende kliniske erfaring. I siste del oppsummeres også noen av de interessante resultatene av det store forskningsprosjektet som forfatteren leder.

Boken er velegnet som lærebok for utdanningskandidater i gruppeanalyse, og for terapeuter som deltar i gruppeanalytisk forskning. For den som bare vil ha en kort, men presis beskrivelse av analytisk gruppeterapi, er dette et funn. Boken er utgitt på et velrennomert, internasjonalt forlag, noe som i seg selv er en fjær i hatten både for forfatteren og alle dem som har medvirket til å utvikle et gruppeanalytisk miljø i Norge.

Det er bare å gratulere med nok en viktig milepæl i arbeidet for å høyne kvaliteten av analytisk gruppeterapi.

Anbefalte artikler