Komprimert diagnostisk guide om vertigo

Karl F. Nordfalk Om forfatteren
Artikkel

Büki, Béla

Tarnutzer, Alexander A.

Vertigo and dizziness

145 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-968062-7

De seneste 20 årene har det foregått en stille revolusjon innen vertigofeltet. Det er nå mulig å skille mellom akutt perifer og sentral vertigo med høy sensitivitet kun ved hjelp av enkle diagnostiske tester. Det har også tilkommet nye diagnoser som dehiscens av den øvre buegangen og kroniske former av krystallsyke (BPPV). Forfatterne går grundig og kortfattet gjennom samtlige nye diagnostiske tester, og alle nye diagnoser tas opp.

En av forfatterne er øre-nese-hals-lege, mens den andre er nevrolog. Både på språket og sammensetningen merker man at de har samarbeidet godt for å dekke hverandres felt. Dette ser man spesielt godt når forfatterne diskuterer vanskelighetene med å skille mellom vestibularisnevritt og PICA/AICA-infarkt. Det faktum at boken er forfattet av en nevrolog og en øre-nese-hals-lege bidrar også til at kjent gammel kunnskap sammenfattes på en bra og lettlest måte.

Når forfatterne tar opp forskjellige behandlinger til perifere årsaker til vertigo, er det dessverre altfor kortfattet. De nevner bare to behandlingsmanøvre innen BPPV-området. De omtaler heller ikke en eneste peroral behandling ved Ménières sykdom. Det er vanskelig for undertegnede å vurdere behandlingskapitlene til de sentrale formene av vertigo, men her ser det ut til å være mer utfyllende skrevet.

Jeg kan sterkt anbefale denne boken til alle kolleger som møter svimle pasienter i førstelinjen. Det er en god og komprimert guide for å skille mellom perifer, sentral, psykologisk eller kardiologisk vertigo. Jeg kan ikke anbefale den like sterkt til leger og andre yrkesgrupper som behandler de forskjellige formene av perifer vertigo, i og med at behandlingsdelene er noe tynne.

Anbefalte artikler