Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

E. Hem svarer:

Erlend Hem Om forfatteren

Øyvind Watne har rett. Det er en uting å karakterisere folk ut fra hvilken sykdom de har. Det har vært påpekt flere ganger i Tidsskriftet (1, 2).

Men det var ikke det jeg drøftet i Språkspalten nr. 5/2014. Mitt anliggende var ordparet rusmiddelmisbruk og rusmisbruk. Selv om rusmiddelmisbruk kanskje er mest logisk, slik Per Egil Hegge har påpekt, er det kortformen rusmisbruk som er klart mest brukt. Og på den måten er språket demokratisk. Flertallet får som regel rett – til slutt.

1

Nylund MF. Funksjonshemmet? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1491.

2

Nakken KO. Betegnelsen epileptiker bør unngås. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1088. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse