Raskt overblikk over øyesykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mirza, Zahir

  Coombes, Andrew

  Rapid ophthalmology

  137 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 22

  ISBN 978-0-470-65691-4

  Rapid-serien er ment å gi rask repetisjon før eksamen eller avdelingstjeneste, og henvender seg til medisinstudenter og turnusleger. Rapid ophthalmology er en kort, engelsk bok i lommeformat der uvesentlige detaljer er utelatt til fordel for oversiktlighet. Den er delt inn i grunnleggende anatomi og fysiologi, øyeundersøkelse, differensialdiagnoser og øyesykdommer. Man får tilgang til en lysbildefil med 19 lysbilder av utstyr, spaltelampemikroskopi og fundoskopi.

  Øyets anatomi og fysiologi beskrives helt stikkordsmessig, med noen enkle illustrasjoner, og gjør det lett å finne viktige fakta eller pugge til eksamen. Undersøkelseskapitlet er punktvis gjengitt, men klarer likevel å forklare selve teknikken om man hadde glemt den. Differensialdiagnosene er gjengitt dels som lister, dels som diagrammer, med nøkkelinformasjon som skiller diagnosene fra hverandre. Sykdommene er skrevet alfabetisk og forutsigbart etter malen «definisjon, etiologi, risikofaktorer» osv., der hver sykdom opptar omtrent én side.

  Blant norske bøker kjenner jeg ikke til liknende konsepter som denne serien. Rapid ophthalmology er kanskje et bedre alternativ enn å lese gamle studenters nedarvede notater om øyet. Jeg savner imidlertid omtale av utdrypping av pupillen ved oftalmoskopi, og internukleær oftalmoplegi er ikke nevnt. Multippel sklerose, sarkoidose og migrene er omtalt i sin helhet når man kunne begrenset seg til det øyespesifikke ved sykdommene. Lysbildefilene er gode, men dessverre altfor få. Mange sykdommer strekker seg over knappe to sider, når de burde kunne fått plass på én.

  Dette formatet passer godt om man kjenner stoffet fra før, men mangelen på illustrasjoner kan føre til manglende forståelse og en del frustrasjon for den som ikke kjenner øyets sykdommer fra før. Som repetisjonsverktøy anbefaler jeg imidlertid boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media