Global forekomst av røyking går ned

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

En mindre andel av verdens befolkning røyker nå enn tidligere, men de som gjør det, røyker like mye som tidligere.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

I en studie er prevalens av røyking og forbruk av sigaretter i flere enn 180 land beregnet for perioden 1980 – 2012 (1). Studien er basert på data fra flere store, multinasjonale helseundersøkelser og søk i databaser.

Estimert prevalens av daglig røyking blant menn gikk ned fra 41,2 % (95 % usikkerhetsintervall (UI), 40,0 – 42,6 %) til 31,1 % (95 % UI, 30,2 – 32,0 %) i perioden. For kvinner gikk prevalensen ned fra 10,6 % (95 % UI, 10,2 – 11,1 %) til 6,2 % (95 % UI, 6,0 – 6,4 %). Nedgangen var størst i perioden 1996 – 2006, deretter endret forekomsten seg saktere. Dette skyldtes til dels økning av antall røykere i land som Russland, Bangladesh, Kina og Indonesia. Det ble funnet stor variasjon mellom land og kjønn. Under 5 % av kvinner i enkelte afrikanske land røykte, mens mer enn 55 % av menn i Øst-Timor og Indonesia røykte.

Selv om prevalensen av røyking har gått ned, har antallet røykere gått opp grunnet befolkningsvekst. Gjennomsnittlig forbruk per røyker har holdt seg stabilt på rundt 18 sigaretter per dag i hele perioden.

– Det er nå 50 år siden US Surgeon General publiserte rapporten om røyking og helse som skulle bli det viktigste referansepunktet for innsatsen mot tobakksskader. De fleste vestlige land har etablert en robust tobakkskontroll som har ført til kraftig nedgang i antall røykere i disse landene, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– Tobakksindustrien fant nye målgrupper i andre land, og tyngdepunktet for røykeepidemien er flyttet til folkerike lav- og middelinntektsland. Dette forklarer hvorfor konsumet av sigaretter på verdensbasis fortsatt øker med ca. 2 % per år og antall røykere fortsetter å stige, sier Lund.

Anbefalte artikler