J. Jortveit og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for kommentar fra gode kolleger ved Sykehuset Telemark. Vi er helt enige i at god prehospital diagnostikk og direkte transport til sykehus med riktig kompetanse er viktigst hos dem med kritisk sykdom hvor invasiv utredning og behandling er anbefalt innen to timer.

  Retningslinjene til European Society of Cardiology (ESC) (1) og Veilederen fra Helse Sør-Øst (2) omhandler både pasienter med akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon og akutt koronarsyndrom uten hjerteinfarkt. I vår studie ble kun pasienter med hjerteinfarkt inkludert og diskutert.

  Fra retningslinjene til ESC refererer vi: «High risk patients as identified by GRACE risk score>140 and/or the precence of at least one primary high risk criterion (Table 9) should undergo invasive evaluation within 24 h.» Primære høyrisikokriterier er i tabell 9 i samme retningslinjer definert som 1) «Relevant rise or fall in troponin» og 2) «Dynamic ST- or T-wave changes (symptomatic or silent)». Dette innebærer en klar anbefaling om invasiv utredning innen 24 timer av alle pasienter med hjerteinfarkt, altså pasienter med endring i troponinnivå, uavhengig av GRACE-skår.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media