Antall turnusplasser må økes

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har gjennomgått tallene i Helsedirektoratets rapport om fremtidig behov for turnusstillinger og mener at forslaget om å kutte i antall stillinger er fattet på mangelfullt grunnlag.

Dette går frem i et brev Legeforeningen oversendte Helse- og omsorgsdepartementet 13.3. 2014. I rapporten Oppfølging av turnusordningen for leger – oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger foreslår direktoratet å kutte antall turnuslegestillinger fra 950 til 800. Forslaget samsvarer ikke med prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB), eller med Helsedirektoratets egne tall fra 2011.

– Det er uakseptabelt at antall turnusplasser foreslås redusert fra 950 til 800. Vi mener tvert i mot at det er et behov for å øke antall turnusplasser med minimum 2 prosent årlig. I tillegg viser våre egne beregninger at vi må begynne arbeidet med å øke utdanningskapasiteten innen en rekke spesialiteter, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening.

Helsedirektoratet la selv til grunn i sin prognose fra 2011, at omtrent 530 leger årlig vil gå av med pensjon. Legeforeningen kan ikke se at direktoratet har tatt hensyn til pensjonsavgang i rapporten som ble presentert Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2014.

Legeforeningen etterlyser i brevet til departementet utfyllende informasjon om hvilket tallgrunnlag direktoratet har basert sine beregninger om turnusplasser og spesialistbehov på, og ber om et møte for å diskutere Helsedirektoratets rapport og det fremtidige legebehovet nærmere.

Les mer: legeforeningen.no/Nyheter/2014/Antall-turnusplasser-ma-okes/

Anbefalte artikler