– Samfunnsmedisinerne tar i bruk sosiale medier

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi håper at flest mulig av medlemmene våre vil følge oss på Twitter, sier LSAs nettansvarlige Egil Bjørløw.

Bjørløw som er utpekt som styrets nettsansvarlige, kunne under årsmøtet på Røros i mars fortelle at foreningen nå tar i bruk sosiale medier for fullt.

– Vi gjør som våre kolleger i Yngre legers forening og oppretter vår egen Facebook-side, og vi er på Twitter, sier han og ser frem til utstrakt kontakt med medlemmene.

– Vi har sett behovet for at nettsiden trengte en opprydding og modernisering, og vi har samtidig hatt et behov for å nå frem til medlemmene gjennom flere kanaler, sier Kirsten Toft, leder i Foreningen for leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA).

– Styret tror også at medlemmene vil ha utbytte av å kunne benytte nettsiden som en oppdatert kunnskapsbase og har derfor utpekt Egil Bjørløw som nettansvarlig, forteller hun.

Ønsker flere samfunnsmedisinere velkommen

Kirsten Toft forteller videre at de ser en gledelig utvikling i at flere yngre leger velger samfunnsmedisinen. Hun understreket også betydningen av den faglige aksen i samfunnsmedisinen og oppfordret alle LSAs medlemmer til også å melde seg inn i den fagmedisinske foreningen Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening).

LSA er en forening i noe vekst, og per 1.2. 2014 hadde foreningen 908 medlemmer. 288 av disse er kvinner. 47 % av medlemmene under 50 år er kvinner, og for første gang er det også flertall av kvinner i LSAs styre.

– I løpet av inneværende periode vil vi primært jobbe med å fremme rekruttering av leger til samfunnsmedisinen, forteller Kirsten Toft. – Det vil vi blant annet gjøre ved å arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår for samfunnsmedisinere, mulighet for spesialisering, faglig utvikling, nettverk og fagmiljø.

– Foreningen ønsker også å utvikle et bredere kontaktfelt med medlemsmassen, slik at styrets arbeid kan reflektere det som opptar medlemmene. Vi ønsker å styrke samarbeidet og kontakten mellom styret og de lokale tillitsvalgte, og vil gjerne ha på plass et system med årlige medlemsmøter omkring i landet, sier hun.

Toft sier også at de ønsker å formidle opplevelsen av at samfunnsmedisinsk kompetanse er etterspurt, dvs. det vi kan kalle samfunnets forståelse for behovet for samfunnsmedisinsk kompetanse i beslutningsprosesser.

Anbefalte artikler