Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Re: Afasi – når systemet svikter minst like mye som språket

Martin Brierley Om forfatteren

Problemet som forfatteren tar opp i denne artikkelen (1) er dessverre ikke begrenset til kun afasi og hjerneslag. Ikke bare slagpasienter får afasi, men også bl.a. pasienter med hodeskader og nevrodegenerative sykdommer (2). Sykdommer og skader i sentralnervesystemet kan dessuten gi dysartri og dysfagi, som logopeder også behandler (3).

De som lever med afasi utgjør dermed kun en andel av det totale antallet voksne personer med ervervede skader og behov for logoped, og for noen grupper haster det kanskje enda mer med å få tilstrekkelig intensiv og kontinuerlig oppfølging enn for dem med afasi alene.

Helsevesenet må ha totalansvaret for oppfølging av alle med ervervede skader, slik at tilbudets kontinuitet og pasientens verdighet sikres.

1

Becker F. Afasi – når systemet svikter minst like mye som språket. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 390 – 1. [PubMed]

2

Hinckley JJ, Bartels-Tobin L. Assessment of aphasia. I: Johnson AF, Jacobson BH. Medical speech-language pathology. New York, NY: Thieme, 2007.

3

Apel K, Bartolotta TE, Brickell AA et al. Scope of practice in speech-language pathology. Rockville, MD: Amercian Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 2007. http://asha.org/policy/SP2007-00283/ (1.4.2014).

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse