Sammenhengen mellom auramigrene og hjerte- og karsykdom

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Både genetiske faktorer og tradisjonelle risikofaktorer kan forklare sammenhengen mellom auramigrene og hjerte- og karsykdom.

  Bendik Winsvold. Foto: Iris Fortes
  Bendik Winsvold. Foto: Iris Fortes

  Migrene rammer 14 % av befolkningen og er blant lidelsene som bidrar mest til uførhet og sykefravær i samfunnet. I tillegg har personer med auramigrene økt risiko for å utvikle hjerneslag og hjerteinfarkt. Man vet imidlertid lite om mekanismene som ligger bak denne sammenhengen.

  I mitt doktorgradsarbeid deltok jeg i gjennomføringen av den hittil største genetiske studien av migrene. Med bidrag fra mer enn 100 000 personer med og uten migrene påviste vi 12 genetiske risikoområder for migrene. Disse peker hovedsakelig mot mekanismer i hjernen som er viktige for utviklingen av migrene, men inkluderer også gener som fra tidligere er kjent å medvirke til utvikling av hjerte- og karsykdom.

  Ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag fant vi at personer som har migrene med aura ofte utvikler andre risikofaktorer for hjertesykdom over tid, slik som overvekt og ugunstige kolesterolverdier. Dette kan være en av årsakene til den høyere forekomsten av hjerte- og karsykdom i denne gruppen.

  Funnene indikerer at migrene og hjerte- og karsykdom kan ha delvis felles genetiske årsaker. Betydningen av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er viktig fordi slike risikofaktorer kan forebygges ved livsstilsendringer eller medisinsk behandling. Det anbefales at personer med auramigrene er ekstra oppmerksomme på å opprettholde en sunn kroppsvekt, fysisk aktivitet og røykeslutt.

  Disputas

  Bendik Slagsvold Winsvold disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 13.1. 2014. Tittelen på avhandlingen er Migraine and cardiovascular disease. Genetic and epidemiological aspects.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media