Mest om «seksualitetens sorger»

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Langfeldt, Thore

  Seksualitetens gleder og sorger

  Identiteter og uttrykksformer. 159 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-450-1366-5

  Det er ikke så lett å si hvem denne boken er skrevet for: Innholdet vil være nyttig spesielt for dem som arbeider med overgripere, men formen innbyr til en langt videre leserkrets ved at Langfeldt skriver i et lettfattelig språk ut fra sin egen erfaring som terapeut.

  Tittelen er vid, og boken kunne nok vært tjent med å presentere seg med en mer spesifikk beskrivelse av innholdet, som i hovedsak dreier seg om «seksualitetens sorger» og om mer problematiske uttrykksformer.

  Det er en liten bok som omhandler mye. Den er bygd opp av 28 kapitler, de fleste svært korte.

  Den første delen av boken er den lyseste og omfatter erotikk og seksualitet, den seksuelle frigjøringen, seksuell utvikling og forelskelse og kjærlighet. Langfeldt er opptatt av at mye av samtalen omkring seksualitet er basert på en forståelse av at seksualitet er legitimert som reproduksjon, og at seksualitet som ikke har stått i reproduksjonens tjeneste, er blitt sykeliggjort. Det har ført til at viktige deler av seksuell utvikling, som handler om følelsesforvaltning, tilknytning og kommunikasjon, er blitt overlatt til tilfeldighetene.

  Den siste og mest omfattende delen handler om overgrep, om problematiske seksuelle tenningsmønstre og om hvordan disse utvikles. Dette kan være interessant lesning for mange, både fagfolk og legfolk, ikke minst, kanskje, for dem som er aller mest personlig berørt av en problematisk seksualitet eller en problematisk identitet.

  Langfeldt er en av dem i Norge som har mest erfaring med å arbeide med seksuelle overgripere, og han har et hjertebarn: Maskuline homoseksuelle menn kan ha større utfordringer med å erkjenne sin homoseksualitet, og dermed komme til å undertrykke sine seksuelle følelser, slik at de tvinger seg frem gjennom overgrep overfor unge gutter, dels fordi det ligger en grad av identifikasjon med dem, dels fordi det ikke er like krevende som en likeverdig seksuell relasjon. I vårt samfunn er det vanskelig å utvikle en homofil identitet. Langfeldt mener at det er viktig å støtte unge homoseksuelle i forhold til en homoseksuell identitet for å unngå utvikling av seksuelle overgripere.

  Langfeldt skriver om viktige ting, og formen bidrar til at det er lettere å ta det til seg. Det kan være godt å ta en liten munnfull og så ta en pause. For dem som måtte være interessert i å gå dypere inn i stoffet, er det rikelig faglitteratur. Det meste er på engelsk, så det er prisverdig at det har kommet en slik liten bok som kan være det første steget inn i en meget problematisk verden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media