Utvalgt arbeidssted: Stavanger universitetssjukehus

Artikkel

Hovedsykehuset ligger i Bekkefaret, Stavanger, mens flere avdelinger, filialer, poliklinikker, distriktspsykiatriske sentra og ambulansestasjoner er lokalisert fra Sokndal i sør til Hjelmeland i nord.

Foto: Stavanger universitetssjukehus

De ansatte er sykehusets største ressurs. Stavanger universitetssjukehus ønsker derfor å knytte til seg de beste legene.

Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus – er landets fjerde største sykehus målt i aktivitet og antall opphold. Med 7 300 ansatte fordelt på 30 nasjoner er det en av regionens største virksomheter. Sykehuset betjener i dag rundt 330 000 innbyggere.

Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Gjennom disse oppgavene vil virksomheten fremme helse og livskvalitet. Sykehuset kan tilby spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder. Universitetssykehuset har per i dag om lag 130 ulike yrkesgrupper i et positivt, inkluderende og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø.

Selve bygningene er sentralt plassert med gode tog- og bussforbindelser. Det er kort vei til koselige Stavanger sentrum og til flotte rekreasjonsområder i grønne omgivelser.

For å lese mer om Stavanger universitetssjukehus, se www.sus.no/omoss.

Anbefalte artikler