Annonse
Annonse

Du må ikke tåle

Charlotte Haug Om forfatteren
https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/tidsskriftet-third-column/public/2014--Charlotte-minileder-7-12.jpg

Medfølelse, medlidenhet og villighet til å hjelpe mennesker som trenger bistand er helt grunnleggende i et sivilisert samfunn. Det gjelder ikke bare våre aller nærmeste. Da FN ble opprettet i 1945, var det å hjelpe flyktninger sentralt. I tråd med FN-pakten skulle verdenssamfunnet påta seg kollektivt ansvar for dem som flyktet fra undertrykkelse. I 1951 ble FNs høykommissariat for flyktninger opprettet. Den første oppgaven var å hjelpe de 1,2 millionene som fortsatt var på flukt etter den annen verdenskrig.

Konflikten i Syria har til nå kostet om lag 150 000 menneskeliv. 2,5 millioner har rømt landet, mens 6,5 millioner er internflyktninger. Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland advarte i påsken om at Syria kan bli en tragedie på linje med Rwanda og Srebrenica. Altså ikke bare en humanitær katastrofe, men en moralsk: Vi ser hva som skjer, men griper ikke inn.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse