Svært variabelt om sosial kognisjon

Maj-Britt Posserud Om forfatteren
Artikkel

Baron-Cohen, Simon

Lombardo, Michael

Tager-Flusberg, Helen

Understanding other minds

Perspectives from developmental social neuroscience. 3. utg. 498 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-969297-2

Målet er å gi en oppdatering av det siste og det fremste innenfor forskningsfeltet på «theory of mind» og sosial kognisjon. Alle kapitler er skrevet av de fremste forskerne i feltet, og slik sett holder boken et meget høyt faglig nivå, men det fører samtidig til at det blir lite oversiktlig og vanskelig å lese.

Dette er en bok som er skrevet av forskere for forskere, og det er vanskelig å se for seg noen annen målgruppe. Noen av kapitlene er meget gode, men de fleste er tunge og forutsetter kunnskaper innenfor både forskning og nevrovitenskap.

Trass i at kapitlene omhandler veldig overlappende områder, har det ikke vært gjort noe arbeid for å koordinere skrivingen eller de mange forfatterne, slik at samme studier siteres gang på gang, i forskjellige sammenhenger. Nettopp mangelen på helhet og koordinering i dette sammensatte fagområdet gjør det frustrerende å lese boken fra A til Å. Den fungerer dermed best som referansemateriale for den som ønsker å lære mer innenfor sosial kognisjon. Jeg anbefaler å lese de kapitlene som tar for seg de konkrete aspektene av «theory of mind» som man ønsker å lære mer om – uansett om dette er i forhold til utviklingspsykologi eller psykopati.

Boken fremstår som en antologi, og dermed er kvaliteten meget variabel, avhengig av forfatterne av det enkelte kapittel. Dessverre er første kapittel, Early manifestations of mindreading, nærmest uleselig, mens kapittel fem, Can theory of mind grow up?, og de to siste kapitlene, Mindreading by simulation: The roles of imagination and mirroring og Mindreading of the self er meget leseverdige og anbefales på det varmeste.

Anbefalte artikler