EAT-konferansen i Stockholm

Gorm Hoel Om forfatteren
Artikkel

– Et hovedmål med EAT er å utvikle retningslinjer for nasjonal og global mat og matproduksjon med særlig vekt på helse og miljø, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

– Det nye med konferansen er den tverrsektorielle tilnærmingen for å finne løsninger på ernærings- og matrelaterte utfordringer. Befolkningsvekst, klimaendringer, helseforskjeller, bærekraft og matsikkerhet er sentrale områder innen forskning og vitenskap – og de er store politiske innsatsområder. Feltet preges samtidig av sterke produksjons- og næringslivsinteresser, sier Gjessing.

Det er et mål at konferansen skal bli et internasjonalt forum for dialog og konsensusdannelse i skjæringspunktet mellom vitenskap, politikk og næringsliv. På sikt er målsettingen at konferansen skal få en liknende innflytelse innen helse- og bærekraftig utvikling som den årlige Davoskonferansen (World Economic Forum) har innen økonomi.

Konferansen vil ha både foredrag og paneldiskusjoner og USAs tidligere president Bill Clinton skal være «key note speaker» sammen med en av verdens fremste ernæringseksperter, professor Walter Willet fra Harvard og andre.

Advisory Board skal sikre vitenskapelig og faglig kvalitet og består av personer med bakgrunn fra fremtredende forskningsmiljøer og politikk. Direktør og leder ved Stockholm Resilience Centre (SRC) professor Johan Rockstrøm er Chair, mens Hege Gjessing er Vice Chair. Andre sentrale medlemmer er redaktør i the Lancet Richard Horton, tidligere helseminister i Mexico og dekanus ved Harvard School of Public Health Julio Frenk og stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre.

Legeforeningen er strategisk partner i EAT-prosjektet sammen med blant annet the Lancet som er verdens ledende medisinske tidsskrift, Innovasjon Norge og Dag Hammarskjöld Foundation.

EAT-konferansen finner sted i Stockholm 26. og 27. mai 2014 på Stockholm Food Forum.

Anbefalte artikler