Den indre og ytre virkelighet

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Gilbert, Sidsel

Stänick, Erik

Engelstad, Fredrik

Psyke, kultur og samfunn

Perspektiver på indre og ytre virkelighet. 406 s. Oslo: Abstrakt forlag, 2012. Pris NOK 398

ISBN 978-82-7935-332-4

Da Svein Haugsgjerd 28 år gammel i 1970 ga ut boken Nytt perspektiv på psykiatrien, formulerte han det som skulle komme i norsk psykiatri: en åpning for andre forståelsesmåter av psykisk sykdom enn den rent biologiske/genetiske.

I den foreliggende essaysamlingen feirer gamle og nye venner hans 70-årsjubileum med å vise hvordan det psykodynamiske, det filosofiske, det politiske, det kulturelle, det litterære, det maleriske og det etiske perspektivet kan bidra til en dypere forståelse av psykiske lidelser, og dermed holde psykiatriens vindu åpent mot både den indre og ytre verden. Redaktørene har gjort en meget god jobb. Her er få gjentakelser og ingen longører.

De 24 bidragsyterne kommer fra alle de nevnte fagområdene og skriver interessant, engasjerende og rimelig kortfattet. I en kort omtale kan jeg dessverre bare nevne noen få. Arnhild Lauveng og Tonya Madsen bringer oss på en svært autentisk måte inn til pasientens dypeste smerte. Erik og Line Stänicke og Kari Tenmann viser hvor mye av den psykoanalytiske kunnskapen som er relevant og viktig å bruke i vanlig psykiatrisk arbeid, og at det er verdt å kjempe for dens plass. Michael Helge Rønnestad gir en klar og god presisering av at evidensbasert medisin forutsetter et inngående kjennskap til den enkelte pasient. Siri Erika Gullestad gir en glimrende og nyansert analyse av relasjonen mellom personlighetsavvik og rekruttering til ekstreme bevegelser. Arne Johan Vetlesen har en presis drøfting av hvor farlig det er at avstanden mellom reell aggresjon og symboler for aggresjon stadig reduseres i populærkulturen. Anne Hege Grung drøfter mulighetene for et dialogisk samfunn av muslimer og kristne. Og Torberg Foss bruker Antigone og Kong Oidipus til på en original måte å belyse Jacques Lacans syn på begjæret. Mange av forfatterne er tydelig inspirert av Haugsgjerds tidlige interesse for denne omstridte franske psykoanalytikeren.

Dette er en viktig bok for alle leger som ønsker å supplere det biologiske paradigme med en langt bredere forståelse av det biopsykososiale perspektivet på psykisk helse og kulturens og samfunnets påvirkning av denne. For oss som arbeider i psykiatrien, er den en viktig inspirasjon til et fortsatt meningsfylt klinisk arbeid.

Anbefalte artikler