Lurt og lærerikt om luftveiene

Guttorm Brattebø Om forfatteren
Artikkel

Hagberg, Carin A.

Artime, Carlos A.

Daily, William H.

The difficult airway

A practical guide. 224 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 71

ISBN 978-0-19-979441-6

Det er alltid viktig å forsikre seg om at en pasient har frie luftveier, slik at livsviktig oksygen kan nå alveolene i lungene samtidig som livsfarlig karbondioksid kan pustes ut. Derfor er evne til å håndtere luftveier, ikke minst i akutte situasjoner, et av de mange kompetanseområdene alle leger må beherske. Dessverre er ikke alltid dette tilfelle (1). Som anestesileger forventes vi å kunne gjøre enda mer i denne sammenhengen, ikke minst når det gjelder vanskelige luftveier.

Denne boken, laget av en håndfull amerikanske anestesikolleger med professor Carin Hagberg i spissen, henvender seg ifølge redaktørene til alle spesialiteter. Tittelen er derfor kanskje noe misvisende idet mye av teksten også beskriver hvordan man bør vurdere og håndtere luftveier generelt.

De 18 kapitlene spenner fra enkel vurdering av luftveiene til avanserte teknikker. Hvert kapittel har mange nyttige tips og beskrivelser, ikke minst om hvordan man kan kombinere ulike teknikker. I tillegg følger det med en DVD med 25 videoer som viser mange av teknikkene som er beskrevet i teksten. Dette er elegant, og det som skiller denne boken fra mange andre!

Spiralinnbindingen gjør også at det er lett å bla, og de tallrike illustrasjonene og fotografiene er gjennomgående gode. Mange av illustrasjonene er fra produsenter og burde vært kvalitetssikret. I kapittel 12 om krikotyreotomi er for eksempel de anatomiske størrelsesforholdene på figurene helt feil.

Det er fint å få presentert det meste av tekniske hjelpemidler som finnes på markedet i dag. Det er dog påfallende at man i kapitlet om supraglottiske luftveier velger å beskrive flere kombituber samtidig som i-Gel-masken ikke nevnes. Hadde sistnevnte vært utviklet i USA, ville den nok vært med. Sedasjon med remifentanil ved luftveishåndtering er heller ikke beskrevet. Referansene er gjennomgående relativt få og sprikende, og omfatter få nettressurser.

Layouten er bra, men jeg skulle likevel ønske at man hadde utnyttet plassen på sidene noe bedre, slik at bildene fra kliniske situasjoner kunne vært større. Andre steder er det brukt mye plass på bilder av utstyr. Redaktørene burde således vært mer konsekvente i bruken av illustrasjoner. Skriftstørrelsen og hele formatet kunne også vært større – et godt eksempel er ABC-heftene til BMJ – spesielt siden redaktørene ønsker at boken skal være et oppslagsverk i kliniske situasjoner.

Hovedinntrykket er likevel at dette er både en nyttig lærebok og oppslagsverk som tross prisen burde finnes på alle anestesiavdelinger. Prisen for ikke å klare å håndtere en luftvei kan være ekstremt høy.

Anbefalte artikler