Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anders Walløe

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Karsten Hytten
Marit Råbu

Medisin og vitenskap

Kari Furu
Svetlana Skurtveit
Elin Olaug Rosvold
Turid Grydeland Nordås
Silje Leiren
Kari Schrøder Hansen
Andreas Radtke
Kari R. Risnes
Henrik Døllner
Svein Arne Nordbø
Kari Ravndal Risnes
Andreas Radtke
Svein Arne Nordbø
Anne Thora Grammeltvedt
Henrik Døllner
Gudrun Høiseth
Knut Hjelmeland
Liliana Bachs
Kristina Hermann Haugaa
Knut Erik Berge
Andreas Früh
Ole-Gunnar Anfinsen
Marianne Arnestad
Maria Hallerud
Knut Gjesdal
Trond P. Leren
Jan Peder Amlie
Knut Erik Berge
Kristina Hermann Haugaa
Ole-Gunnar Anfinsen
Andreas Früh
Maria Hallerud
Christoffer Jonsrud
Nina Øyen
Knut Gjesdal
Jan P. Amlie
Trond P. Leren
Tonje Haugen
Mathias Toft
Clemens R. Müller
Jan Aasly
Øistein Kristensen
John-Kåre Vederhus
Harald Breivik
Gunnvald Kvarstein
Ulf E. Kongsgaard
Rae Frances Bell
Harald Breivik
Olav Albert Christophersen
Anna Haug

Profesjon og samfunn

Kari J. Kværner
Trond Tjerbo
Grete Botten
Olaf Gjerløw Aasland
Dag Moster
Rolv Terje Lie
Trond Markestad
Katarina Østergren
Gunn Synnøve Dahl Reisæter
Jan C. Frich
Petter Gjersvik
Eli Heiberg
Svetlana Skurtveit

Kommentar og debatt

Bente Ohnstad
Sophie D. Fosså
Rolf Wahlqvist
Truls E. Bjerklund Johansen
Erik Skaaheim Haug
Sven Löffeler
Tomas Urnes
Truls E. Bjerklund Johansen
Torgeir Bruun Wyller
Jan-Åge Olsen
Rita Romskaug
Mona Michelet
Beate Roland Deacon
Elisabeth Kjelgaard
Lene Angeltveit
Unni Sveen

Oss imellom

Marit Eskeland,
Babill Stray-Pedersen
Sverre Uhlving
Ludvig M. Sollid
Per Brandtzæg

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Anne Kjersti Befring
Elisabeth Huitfeldt
Anders Taraldset

På tampen

Hege Duckert