Støtter opp om sosiale bestemmelser

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Både Yngre legers forening (Ylf) og Overlegeforeningen (Of) synes de sosiale bestemmelsene har vært viktige i NAVO-forhandlingene.

Per Meinich

Per Meinich, leder i Ylf, opplever ikke at de har vært så uenige med Overlegeforeningen om selve sakene i forhandlingene. Han synes f.eks. ikke at overlegene har gitt uttrykk for at de sosiale bestemmelsene ikke er viktige.

– Uenighetene har heller gått på hvilke saker man skal prioritere, sier Meinich.

Lars Eikvar, Ofs leder, sier seg enig i det. Han mener at det nye forhandlingssystemet som ble tatt i bruk etter at helseforetakene ble opprettet, først og fremst har bidratt til å forsterke uenigheter i strategivalg mellom overleger og assistentleger, men at også interesseforskjellene noen ganger kan bli satt mer opp mot hverandre enn før.

– Men nå legger vi uenighetene bak oss og ser fremover, sier han.

Både Ylf og Of ønsker en evaluering av forhandlingsprosessen i Legeforeningen.

– En evaluering vil gjøre at man lærer og får til bedre forhandlinger fremover. Slike forhandlinger burde ta et par måneder, ikke 18 måneder, sier Meinich.

Eikvar mener at en evaluering vil gjøre Legeforeningen til en enda sterkere forhandlingsmotpart.

Lars Eikvar

Anbefalte artikler